2537

ก่อตั้งโรงงานผลิตยางพาราที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดของโลก ที่อำเภอพุนพิน...

2534

ขยายธุรกิจโดยการสร้างโรงงานยางแท่งมาตราฐาน (STR) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการผลิตยางอย่างครบวงจรทั้ง RSS, STR และ Latex (Jumbo...

2533

ขยายกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน (RSS)

2530

ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เริ่มก้าวแรกสู่ธุรกิจยางพาราด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X