2542

2542
  • ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ต และกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

มกราคม 1, 1999

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X