2537

2537
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางพาราที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดของโลก ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

มกราคม 1, 1994

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X