2534

2534
  • ขยายธุรกิจโดยการสร้างโรงงานยางแท่งมาตราฐาน (STR) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการผลิตยางอย่างครบวงจรทั้ง RSS, STR และ Latex (Jumbo Factory)
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

มกราคม 1, 1991

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X