2530

2530
  • ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เริ่มก้าวแรกสู่ธุรกิจยางพาราด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

มกราคม 1, 1987

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X