นักลงทุนสัมพันธ์

Stock Information

VBD

|

15.25

THB

Change (%)

+0.20 (0.25%)

Volume

2,250,400

High – Low

14.50 – 14.25

Stock Information

VBD

15.25

THB

Change (%)

+0.20 (0.25%)

Volume

2,250,400

High – Low

14.50 – 14.25

ห้องข่าว วันที่ ดาวน์โหลด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10/5/61 ดาวน์โหลด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10/5/61 ดาวน์โหลด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10/5/61 ดาวน์โหลด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต ถนนโกมารภัจจ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ประเภทธุรกิจ  ผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น
เลขทะเบียนบริษัท  0105530029794
เว็บไซต์  www.vonbundit.com
ชนิดของหุ้น  หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน  1,260,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว  1,260,000,000 บาท
ราคาพาร์  1,000 บาท

ปฏิทินนักลงทุน

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-250-4995, โทรสาร: 02-250-4997
อีเมลล์: ir@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X