เกี่ยวกับเรา

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือคุณภาพของเรา”

เกี่ยวกับเรา

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือคุณภาพของเรา”

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่ง

น้ำยางข้น

Corporate Social Responsibility

Von Bundit Co., Ltd., strongly commit to operate our business based on the responsibility to the society, stakeholders, customers, business partners, community and environment. Moreover, we have the policy to emphasize on CSR as practical guidelines for the managements

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ปี 2566  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ปี 2566 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เข้าร่วมเป็นกำลังใจและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของนักเรียน...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม งานกีฬาต้านยาเสพติด  องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม งานกีฬาต้านยาเสพติด องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม 30 แพ็ค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในชุมชน ให้แก่งานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับมอบโดย นายอมฤต นิจอาคม...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี  CSR SURATTHANI CENTER ครั้งที่ 1/2567

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี CSR SURATTHANI CENTER ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี CSR SURATTHANI CENTER ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X