ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าฝ่ายผลิตนํ้ายางข้น (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
 • สามารถทำงานประจำจังหวัด ภูเก็ต , สุราษฎร์ธานี , กระบี่ และอุดรธานีได้

เจ้าหน้าที่การตลาด (ภูเก็ต) 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการซื้อขาย
 • เปรียบเทียบ ราคาล่วงหน้าในแต่ละตลาด รวบรวมข่าวสาร สถิติ ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดภูเก็ตได้
 • ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ (เวลา 08.00 – 17.00 น 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (สุราษฎร์ธานี) 5 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานี ได้

 

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (สุราษฎร์ธานี) 5 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม,เทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานในสถาวะที่กดดันได้
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานี ได้

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (อุดรธานี) 5 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม,เทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานในสถาวะที่กดดันได้
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานี ได้

เจ้าหน้าที่บัญชี (สุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี,ใบสั่งซื้อ,บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายงานภาษี ให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • มีความรู้ในงานบัญชี , กฏหมายภาษีอากร
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานี ได้

Von Bundit Co., Ltd. (Head Quarter)

20/5 Von Bundit Building,
Komarapat Road, Mueang, Phuket 83000
Tel: (+66)76-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

Von Bundit Co., Ltd. (Head Quarter)

20/5 Von Bundit Building,
Komarapat Road, Mueang, Phuket 83000
โทรศัพท์: (+66)76-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X