บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-027
Email: von@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.ภูเก็ต

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-027, Email: von@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขากรุงเทพฯ

142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2403-2404 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์: 02-250-4995, Email: von@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาขุนทะเล

เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร
ตำบลขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์: 077-355-321, Email: vsn@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาพุนพิน

เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเซีย 41
ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์: 076-210-027, Email: vsx@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขากระบี่

เลขที่ 67/1 หมู่ที่ 3
ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

โทรศัพท์: 081-970-6536, Email: branch@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาอุดรธานี

เลขที่ 555,555/1-2 หมู่ที่ 7
ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์: 076-210-027, Email: vud@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาสะเดา

87 หมู่ที่ 2
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

โทรศัพท์: 061-175-1325, Email: branch@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาตรัง

เลขที่ 227 หมู่ที่ 1 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์: 061-229-9645, 061-175-1325, Email: trl@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาชุมพร

เลขที่ 1/5-6 หมู่ที่ 6
ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

โทรศัพท์: 081-270-3198, Email: branch@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.ภูเก็ต

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-027, Email: von@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขากรุงเทพฯ

142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2403-2404 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์: 02-250-4995, Email: von@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาขุนทะเล

เลขที่ 65 หมู่ที่ 1  ถ.สุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร ตำบลขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-035-321, Email: vsn@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาพุนพิน

เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 3  ถ.สายเอเซีย41  ตำบลท่าโรงช้าง  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 076-210-027, Email: vsx@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขากระบี่

67/1 หมู่ 3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
โทรศัพท์: 081-970-6536, Email: vkb@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาอุดรธานี

555,555/1-2 หมู่ที่ 7 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์: 076-210-027, Email: vud@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาสะเดา

หมู่ 2 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทรศัพท์: 076-210-027, Email: vsd@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาตรัง

227 หมู่ 1 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์: 061-229-9645, 061-175-1325, Email: trl@vonbundit.com

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาชุมพร

1/5-6 หมู่6 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โทรศัพท์: 081-270-3198, Email: vch@vonbundit.com

Von Bundit Co., Ltd. (Head Quarter)

20/5 Von Bundit Building,
Komarapat Road, Mueang, Phuket 83000
Tel: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

Von Bundit Co., Ltd. (Head Quarter)

20/5 Von Bundit Building,
Komarapat Road, Mueang, Phuket 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X