บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่

วันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฝึกฝนทักษะการกล้าแสดงอออก...

กิจกรรมหน่วยงานต่างๆเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 -2567 ได้มีหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตัวแทนคณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร ณ บริษัทหาดทิพย์

วันที่ 30 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟสัญจร ณ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านยางงาม

วันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทางบริษัทเห็นว่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆ...

กิจกรรมแจกข้าวสารให้แก่ลูกจ้างแผนก LTX และ RSS ของบริษัท วงศ์บัณฑิต สาขาขุนทะเล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสาร จำนวน 1,065 กิโลกรัม ให้กับลูกจ้าง LTX และ RSS จำนวน 213 ท่าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนด้านเศรษฐกิจให้กับลูกจ้าง โดยข้าวสารทั้ง 1,065 กิโลกรัม...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด นำร่องเปิดตลาดประมูลยางก้อนถ้วยรองรับ EUDR ผ่านระบบThai Rubber Trade (TRT)

วันที่ 09 มกราคม 2567 นายญาณกิตติ์ ฮารุดีน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ และนางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง (ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Conference) ร่วมกับนายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X