บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ปี 2566 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เข้าร่วมเป็นกำลังใจและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของนักเรียน...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม งานกีฬาต้านยาเสพติด องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม 30 แพ็ค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในชุมชน ให้แก่งานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับมอบโดย นายอมฤต นิจอาคม...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี CSR SURATTHANI CENTER ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี CSR SURATTHANI CENTER ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบหมอนยางพาราให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านจำปา ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ครัวเรือน โดยเบื้องต้นได้มอบหมอนยางพาราจำนวน 12 ใบ...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ต้อนรับ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.)

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นำทีมโดย ดร. เพิก เลิศวังพรม ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาขาพุนพิน โดยมีคุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต...

งานสัมมนารองรับการซื้อขายยาง EUDR โดย บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 -13.00 น. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี การยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนารองรับการซื้อขายยาง EUDR ขึ้น ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม2 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X