ร่วมงานกับเรา

ส่งเอกสารการสมัครงาน / Send Application Form

แนบฟอร์มสมัครงานของท่าน / Your Application Form

แนบ Resume หรือ CV ของท่าน / Your Resume or CV

แนบเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม / Other Document

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X