ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาอุดรฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการทำงานทั้งหมดในโรงงานและกำหนดเป้าหมายประจำปี
 • วางแผนการทำงานประจำวัน และควบคุมงานการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต, ควบคุมต้นทุนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการผลิตให้ได้ตามเป้าในแต่ละวัน และดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงานอย่างน้อย5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านยางพาราจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และทัศนคติที่ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาอุดรธานี
เลขที่ 555,555/1-2 หมู่ที่ 7
ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาพุนพิน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการทำงานทั้งหมดในโรงงานและกำหนดเป้าหมายประจำปี
 • วางแผนการทำงานประจำวัน และควบคุมงานการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต, ควบคุมต้นทุนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการผลิตให้ได้ตามเป้าในแต่ละวัน และดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงานอย่างน้อย5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านยางพาราจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และทัศนคติที่ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาพุนพิน
เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 1 ถ.สายเอเซีย 41
ตำบลท่าโรงช้าง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราฎร์ธานี

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาพุนพิน)

   ประกาศ รับสมัครพนักงาน  ด่วน

ติดต่อ คุณโสรญา 081-787-9682,คุณจารีย์ 081-970-5980,คุณอนุวรรณ 081-956-5533

ตำแหน่งงาน :  ลูกจ้างฝ่ายผลิต หลายอัตรา

 • ปฎิบัติงาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง , อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสมบัติผู้สมัคร

     รายได้,สวัสดิการ

  • ค่าจ้าง 325 บาท+
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการ ตามข้อกำหนดของบริษัท

   คุณสมบัติผู้สมัคร

   • อายุ 18 ปีขึ้นไป
   • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
   • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาพุนพิน
เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 1 ถ.สายเอเซีย 41
ตำบลท่าโรงช้าง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

function tosend(){
window.location.href=’https://vonbundit.com/career/job-application/’;
}

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X