ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาอุดรฯ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการทำงานทั้งหมดในโรงงานและกำหนดเป้าหมายประจำปี
 • วางแผนการทำงานประจำวัน และควบคุมงานการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต, ควบคุมต้นทุนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการผลิตให้ได้ตามเป้าในแต่ละวัน และดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงานอย่างน้อย5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านยางพาราจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และทัศนคติที่ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาอุดรธานี
เลขที่ 555,555/1-2 หมู่ที่ 7
ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาพุนพิน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการทำงานทั้งหมดในโรงงานและกำหนดเป้าหมายประจำปี
 • วางแผนการทำงานประจำวัน และควบคุมงานการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต, ควบคุมต้นทุนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการผลิตให้ได้ตามเป้าในแต่ละวัน และดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงานอย่างน้อย5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านยางพาราจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และทัศนคติที่ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท วงศ์บัณทิต จำกัด สาขาพุนพิน
เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 1 ถ.สายเอเซีย 41
ตำบลท่าโรงช้าง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X