ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี ม.ค.9,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ม.ค.9,...

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานมอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ม.ค.9,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน”

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน”

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี             ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน” พ.ย.19,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจด้านสรรพกำลัง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจด้านสรรพกำลัง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจด้านสรรพกำลัง ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปา  พ.ย. 13,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพินดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพินดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง อบรมโดยสถาบันซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 24 ต.ค.2019

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด แสดงเจตนารมณ์ร่วมลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด แสดงเจตนารมณ์ร่วมลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา

อุดรธานี ประเทศไทย – 8 สิงหาคม 2562 – บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านการลดปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา จัดขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ภายในงานบริษัท...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมกับสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 6

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมกับสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 6

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดอุดรธานี อละภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริษัท วงศ์บัณฑิต...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X