ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) ครั้งที่ 2  ม.ค. 28,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้แก่ลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้แก่ลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้แก่ลูกจ้างจำนวน 50 คน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากคลีนิก กระบี่มีสุข เป็นหน่วยให้บริการตรวจ ม.ค. 10,...

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยให้มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง  ม.ค. 10,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี ม.ค.9,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ม.ค.9,...

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต มอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานมอบหมอนยางพาราเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2020 ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ม.ค.9,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน”

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน”

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี             ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน” พ.ย.19,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจด้านสรรพกำลัง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจด้านสรรพกำลัง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจด้านสรรพกำลัง ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปา  พ.ย. 13,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพินดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพินดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง อบรมโดยสถาบันซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 24 ต.ค.2019

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X