ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมหารือกับผู้ใหญ่บ้านไพบูลย์ หมู่ 9 เรื่องเกษตรไบโอ โครงการนาข้าวปี 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมหารือกับผู้ใหญ่บ้านไพบูลย์ หมู่ 9 เรื่องเกษตรไบโอ โครงการนาข้าวปี 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมหารือกับผู้ใหญ่บ้านไพบูลย์ หมู่ 9 เรื่องเกษตรไบโอ โครงการนาข้าวปี 2020 ก.พ. 27,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล เข้าร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล เข้าร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล เข้าร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( CSR Surat Thani Center) ครั้งที่ 3  ก.พ. 12,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตำบลหนองนาคำ ที่โรงเรียนบ้านหนองแก

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตำบลหนองนาคำ ที่โรงเรียนบ้านหนองแก

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตำบลหนองนาคำ ที่โรงเรียนบ้านหนองแก  ก.พ. 7,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลืองานศพผู้ยากไร้หมู่บ้านโนนสะอาด

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลืองานศพผู้ยากไร้หมู่บ้านโนนสะอาด

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลืองานศพผู้ยากไร้หมู่บ้านโนนสะอาด ก.พ. 6,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ร่วมประชุมกับคณะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) ครั้งที่ 2  ม.ค. 28,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้แก่ลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้แก่ลูกจ้าง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ดำเนินการตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้แก่ลูกจ้างจำนวน 50 คน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากคลีนิก กระบี่มีสุข เป็นหน่วยให้บริการตรวจ ม.ค. 10,...

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยให้มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง  ม.ค. 10,...

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X