ประวัติบริษัท

 • 2530
  • ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เริ่มก้าวแรกสู่ธุรกิจยางพาราด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 2533
  • ขยายกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน (RSS)
 • 2534
  • ขยายธุรกิจโดยการสร้างโรงงานยางแท่งมาตราฐาน (STR) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการผลิตยางอย่างครบวงจรทั้ง RSS, STR และ Latex (Jumbo Factory)
 • 2537
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางพาราที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดของโลก ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 2540
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่จังหวัดกระบี่
 • 2542
  • ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ต และกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก
 • 2555
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางแท่งมาตราฐาน (STR) และยางแผ่นรมควัน (RSS) ที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • เข้าซื้อกิจการธุรกิจน้ำยางข้น จากบริษัท ตรัง ลาเท๊กซ์ จำกัด ที่จังหวัดตรัง
 • 2556
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางแท่งมาตราฐาน (STR) และยางแผ่นรมควัน (RSS) ที่จังหวัดอุดรธานี
 • 2561
  • ควบรวมทุกกิจการในเครือเป็นบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด โดยมีกำลังการผลิตรวม 2 ล้านตันต่อปี เสริมความสามารถในการรองรับความต้องการที่เพิ่มมาขึ้นของลูกค้าทั่วโลก
 • 2530
  • ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เริ่มก้าวแรกสู่ธุรกิจยางพาราด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 2533
  • ขยายกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน (RSS)
 • 2534
  • ขยายธุรกิจโดยการสร้างโรงงานยางแท่งมาตราฐาน (STR) โดยเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการผลิตยางอย่างครบวงจรทั้ง RSS, STR และ Latex (Jumbo Factory)
 • 2537
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางพาราที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดของโลก ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 2540
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่จังหวัดกระบี่
 • 2542
  • ก่อตั้งบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ต และกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก
 • 2555
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางแท่งมาตราฐาน (STR) และยางแผ่นรมควัน (RSS) ที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • เข้าซื้อกิจการธุรกิจน้ำยางข้น จากบริษัท ตรัง ลาเท๊กซ์ จำกัด ที่จังหวัดตรัง
 • 2556
  • ก่อตั้งโรงงานผลิตยางแท่งมาตราฐาน (STR) และยางแผ่นรมควัน (RSS) ที่จังหวัดอุดรธานี
 • 2561
  • ควบรวมทุกกิจการในเครือเป็นบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด โดยมีกำลังการผลิตรวม 2 ล้านตันต่อปี เสริมความสามารถในการรองรับความต้องการที่เพิ่มมาขึ้นของลูกค้าทั่วโลก

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X