คณะกรรมการบริษัท

ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

ประธานกรรมการบริหาร

คุณธนวัฒน์ พันธุ์โกศล

กรรมการบริหาร

คุณดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

พ.ญ.หญิงวศินี เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการบริหาร

คุณไวทฑ อุปัติศฤงค์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณมณีรัตน์ อุปัติศฤงศิ์

กรรมการที่ปรึกษา

ท.ญ.กมลพรรณ พันธุ์โกศล

กรรมการที่ปรึกษา

คุณหลี่ หย่ง คัง

กรรมการที่ปรึกษา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X