โครงการสัมมนา “สมาชิกผู้ซื้อ ผู้ขาย ยางก้นถ้วย/ยางเครป”

โดยวิทยากรจาก บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท เซาว์แลนด์รีซอร์ส จำกัด

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X