แจกอังเปาพนักงานประจำปี 2566

การให้อังเปาในความหมายของคนจีน สีของอังเปา สีแดงตามความเชื่อของคนจีนถือว่าเป็นสีมงคล ที่แสดงถึงพละกำลัง อำนาจ ความรุ่งโรจน์ในชีวิต รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความสุข  บริษัท วงศ์บัณฑิต  จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอวยพรให้กับพนักงานมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีความสุข และ ประสบณ์ความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเอง และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X