บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล ตะปานรันนิ่ง 2018 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบนไร่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน และชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขตำบลตะปาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้สนับสนุนหมอนยางพาราให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขตำบลตะปานอีกด้วย

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X