บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้มอบน้ำดื่ม วงศ์บัณฑิต จำนวน 50 แพ็ค งานเชิญร่วมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล ตะปานรันนิ่ง ถนน 4133 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการต้อนรับจาก นายธนชน ศรีเสม (ผอ.รพ.สต.ตะปาน) , นายสมโชติ พูลสุข (สาธารณสุขอำเภอพุนพิน) , นายอมร หวัดสนิท (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพุนพิน) เป็นอย่างดี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X