บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาชุมพร นำคนงานจำนวน 9 คน ลงพื้นที่พัฒนา วัดยางฆ้อ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งานที่ทำคือ กวาดขยะบริเวณลานวัดถนนและถนน ล้างห้องน้ำ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X