นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรและคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาขาชุมพร ซึ่งมีภาระมาตรวจเยี่ยมก่อนจะมีประชุม ครม.สัญจรในเดือนนี้ โดยขณะเข้าเยี่ยมชมท่านได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯว่ามีการจัดการโรงงานที่ดีเยี่ยมสะอาดเรียบร้อนและไม่มีกลิ่น ทั้งนี้ได้เชิญคุณธนวัฒน์ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อร่วมเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการทระทรวงอุตสาหกรรม ในวาระก่อนประชุม ครม.สัญจรต่อไปซึ่งกำหนดการต่างๆ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรจะประสานมาอีกครั้ง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X