บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล อาจารย์สิริพรรณ หวังอีน จากโรงเรียนการอาชีพเวียงสระ เดินทางมาเยื่ยมบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงานจำนวน 6 คน

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X