บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ได้มอบน้ำดื่มให้กับ ศูนย์จราจร สภ.ขุนทะเล ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 แพ็ค

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X