อุดรธานี ประเทศไทย – 8 สิงหาคม 2562 – บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านการลดปัญหามลพิษจากการผลิตยางพารา จัดขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ภายในงานบริษัท วงศ์บัณฑิตจำกัดได้ร่วมลงนามแสดงความมุ่งมั่นต่อการลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตยางพารา บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ โดยได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X