วันที่ 13 ธันวาคม 2566 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพินและสาขาขุนทะเล ได้รับเกียรติจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่11 ให้เป็นตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมรับกล้าไม้มงคล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล” กล้าไม้มงคลจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ประดู่ป่า พะยูง มะค่าโมง กันเกรา ขนุน ตะเคียนทอง ทรงบาดาล มะขาม ราชพฤกษ์ สัก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดสมหวังวนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทย
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมอบน้ำดื่มจำนวน 80 โหล ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมงคลนี้อีกด้วย

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X