พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล (FSC) 
ระหว่าง

บริษัท อกรีแอค โกลบอลจำกัด, กองการยางแห่งประเทศไทย, สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จำกัด และ

สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลานจำกัด

โดยมีท่าน สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ สโมสรสนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X