พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การค้ายางและการส่งมอบยางตามสัญญา
ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-210-031 | von@vonbundit.com

International Standard

X