วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เข้าร่วมเป็นกำลังใจและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของนักเรียน และการแสดงความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X