วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม 30 แพ็ค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในชุมชน ให้แก่งานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับมอบโดย นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X