วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านจำปา ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ครัวเรือน โดยเบื้องต้นได้มอบหมอนยางพาราจำนวน 12 ใบ และน้ำดื่มให้แก่ชาวบ้านที่ประสบเหตุ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X