วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นำทีมโดย ดร. เพิก เลิศวังพรม ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาขาพุนพิน โดยมีคุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกรรมการบริหารและทีมงานต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงานบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X