วันที่ศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานแต่งกายให้เข้ากับเทศกาล และแจกอั่งเปาให้กับพนักงานและลูกจ้างทุกสาขาเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นเหมือนการอวยพรให้กับพนักงาน ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีความสุข และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X