วันที่ 30 มกราคม 2567 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟสัญจร ณ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้นำชุมชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้า

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X