วันที่ 09 มกราคม 2567 นายญาณกิตติ์ ฮารุดีน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ และนางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง (ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Conference) ร่วมกับนายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมดำเนินการนำร่องเปิดตลาดประมูลยางก้อนถ้วย รองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากการทำลายป่า หรือ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขตภาคใต้ตอนบน เป้าหมาย 10,000 ตัน โดยทำการซื้อขายผ่านระบบ Thai Rubber Trade (TRT)ของสำนักงาน ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การประชุมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X