บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านหนองแก วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชน ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มดังนั้น วงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการ มอบคอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านหนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพรวมถึงยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางเขตการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดกิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน โดย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายธวัชชัย คำวงศ์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก นางสมนึก กินรี ร่วมกับผู้บริหารของ วงศ์บัณฑิต คุณหมอพงษ์ศักดิ์ เกิดวงษ์บัณฑิต    และคุณกร  ธนพิพัฒนศิริ

 

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X