ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต (ประธานบริษัทฯ) เป็นวิทยากร บรรยายในการประชุมวิชาการ คณะกรรมการธิการการเศรษฐกิน การเงิน และ การคลัง วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย เรื่อง ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า “ข้าว-ยาง” ของเอเชีย ในจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.45-13.00 น. ณ ห้อง 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X