ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต สอนหลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซีให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยให้มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง  ม.ค. 10, 2020

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X