เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 -13.00 น. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี การยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนารองรับการซื้อขายยาง EUDR ขึ้น ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม2 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางพารา พ่อค้าคนกลาง รวมไปถึงผู้รวบรวมวัตถุดิบ สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย EUDR , การจัดเตรียมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลชาวสวน เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุชาติ และทีม จากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด กับการลดคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน อีกด้วย

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X