เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเล ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสาร จำนวน 1,065 กิโลกรัม ให้กับลูกจ้าง LTX และ RSS จำนวน 213 ท่าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนด้านเศรษฐกิจให้กับลูกจ้าง โดยข้าวสารทั้ง 1,065 กิโลกรัม บริษัทฯได้จัดซื้อจากร้านค้าภายในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนไปพร้อมๆกัน

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X