เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนทะเล ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ก่อนถึงเทศบาลขุนทะเลและวัดควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯได้สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน จำนวน 15 โหล

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X