ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 -2567 ได้มีหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่
1. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตัวแทนคณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมเพื่อสวัสดีและขอพรปีใหม่ คุณหมอ พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ สำนักงานใหญ่
2. ธนาคาร UOB เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต จำกัด ณ สำนักงานใหญ่
3. ธนาคารกสิกรไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ณ สาขากรุงเทพมหานคร
4. บริษัท Netizen เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ณ สาขากรุงเทพมหานคร
5. ชุมนุมเต้าเต๋อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ คุณหมอพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ณ โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
6. คณะผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ณ สาขาขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี
7. บริษัทฮาวเดนท์ แมกซี่ อินชัวรัน สวัสดีปีใหม่ คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต ณ สำนักงานใหญ่
8. บริษัท ทักษิณ คอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด สวัสดีปีใหม่ คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต และ คุณหมอพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ณ สำนักงานใหญ่

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สำนักงานใหญ่

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต
ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: [+66]76-210-027 | von@vonbundit.com

International Standard

X